Selecteer een pagina

Startschot oprichting The Hague Legal Tech-alliantie

De gemeente Den Haag en Haags advocatenkantoor Pels Rijcken richten samen de The Hague Legal Tech-alliantie op: een uniek netwerk, waarbij in Den Haag gevestigde, traditionele juridische instituten, waaronder de rechtspraak, maar ook de ministeries en bedrijven, duurzaam worden verbonden met de Haagse startup-community.

Den Haag, stad van vrede, recht en veiligheid, wil ook in digitaal opzicht koploper zijn op de genoemde thema’s. Met het oprichten van de The Hague Legal Tech-alliantie creëren Den Haag en Pels Rijcken een samenwerkingsverband om nieuwe technologieën als Legal Tech, RegTech en GovTech succesvol te implementeren. Hiervoor wordt onder meer een Legal Sandbox gecreëerd, een afgeschermde virtuele omgeving waar startups veilig kunnen experimenteren met het toepassen van wet- en regelgeving in hun innovaties.

Donderdag 26 september gaf wethouder Saskia Bruines (Innovatiebeleid) samen met belangrijke stakeholders als de Raad van State, de Autoriteit Consument en Markt, The Hague Tech en Yes!Delft in de stad het startschot voor de The Hague Legal Tech-alliantie. Bruines: ‘…<quote>…’.

Bart Jan van Ettekoven, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State steunt het initiatief: ‘Het betrouwbaar verbinden van gevestigde juridische instituties met de startup-community in Den Haag is erg belangrijk om de enorme potentie in onze stad ook daadwerkelijk te benutten.’

Sandra van Heukelom-Verhage, advocaat en partner bij Pels Rijcken: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat technologie nog effectiever kan worden ingezet als die juridisch compliant is en oog heeft voor de publieke belangen en de burger. Als juridische alliantiepartner zetten wij ons graag daarvoor in.’

De komende weken zal de The Hague Legal Tech-alliantie verder ontwikkeld worden met een feestelijke lancering in november.

Wilt u meer weten over de The Hague Legal Tech-alliantie? Neem contact op Michel Rademaker.

  • Logo’s gem. DH en Pels Rijcken
  • Afbeelding infographic (volgt donderdag eind v/d middag)
  • Foto bijeenkomst (volgt donderdagavond, graag vrijdagochtend direct plaatsen)
  • Grafische achtergrond?